Úvod

Pravidlo č.1 - Hracia plocha

Pravidlo č.2 - Lopta

Pravidlo č.3 - Počet hráčov

Pravidlo č.4 - Výstroj hráčov

Pravidlo č.5 - Rozhodca

Pravidlo č.6 - Asistenti rozhodcu

Pravidlo č.7 - Hrací čas

Pravidlo č.8 - Začiatok hry

Pravidlo č.9 - Lopta v hre a mimo hry

Pravidlo č.10 - Dosiahnutie gólu

Pravidlo č.11 - Hráč mimo hry

Pravidlo č.12 - Zakázaná hra a nešportové správanie

Pravidlo č.13 - Voľné kopy

Pravidlo č.14 - Pokutový kop

Pravidlo č.15 - Vhadzovanie lopty

Pravidlo č.16 - Kop od brány

Pravidlo č.17 - Kop z rohu

Ďalšie pokyny ohľadne pravidiel hry

Diagramy k pravidlu č.11 - Hráč mimo hry

Diagramy - Nešportové a hrubé nešportové správanie

Uhlopriečny spôsob vedenia stretnutia

Pokyny pre spoluprácu rozhodcu s asistentmi rozhodcu

Signály rozhodcu a asistentov rozhodcu

Povinnosti náhradného rozhodcu

Kopy na bránu zo značky pokutového kopu

Technická zóna

Medzinárodný výbor pre pravidlá

Zmeny v pravidlách futbalu 2010

Pin It